Hagebjerg Ridecenter

Reservation af ridehus

 • Reservation af ridehuset sker i Ridehuskalenderen på hjemmesiden (Kalender).
 • Der skal altid reserveres inden brug af huset.
 • Der må maksimalt reserveres 3 tider frem.
 • En ridetime er 60 minutter. Man kan dog blive i ridehuset op til 75 minutter, hvis der ikke er booket af andre ryttere.
 • Der oprettes én reservationsblok pr. rytter.
 • Ryttere, som skal have undervisning, skal skrive UV foran deres navn i reservationsblokken.
 • Hvis der ikke er reserveret ryttere med UV i tidsrummet med undervisning senest dagen før kl. 18.00, vil undervisningsblokken blive tilrettet.

Regler for ridehuset med månedskort

 • Der købes et kort pr. hest.
 • Der kan bookes en ridetime om dagen.
 • Er der brug for mere end én ridetime om dagen, skal der bruges klip på et klippekort.

Regler for ridehuset med klippekort

 • Kortet er ikke tilknyttet en hest, men må bruges af flere heste.
 • Der klippes hver gang en hest begynder en ridetime.
 • Der klippes ved at skrive dato på klippekortet, hver gang det bruges.
 • Hvis der er behov for mere end en ridetime om dagen, skal der bruges et ekstra klip.

Generelt

 • Vær opmærksom på andre ryttere, når porten lukkes op og i. Portene holdes altid lukket.
 • Der må maksimalt være 4 ekvipager i ridehuset af gangen.
 • Der rides altid venstre mod venstre.
 • Al skridtning skal foregå indenfor hovslaget (med mindre andet aftales med de øvrige ryttere i huset).
 • Hestene må IKKE bide i barrieren.
 • Tag hensyn til ryttere, der får undervisning. Behandl dem, som du gerne selv vil behandles, når du får undervisning
 • Færdsel i bil skal ske under hensyntagen til heste og ryttere.

Særlige tilfælde

 • Der må maks. være én, der underviser ad gangen.
 • Ved undervisning sendes besked til ridecenter@hagebjerg.dk mindst en uge før, hvorefter der vil blive blokeret for 4. ekvipage.
 • Kun én hest ad gangen må longeres i ridehuset, når der er ryttere på banen.
 • I tidsummet kl. 15.00 - 18.00 på hverdage er det ikke tilladt at longere mere end 5 minutter.
 • Hvis du ønsker at longere, imens der undervises, skal der indhentes tilladelse fra elev og underviser.
 • Der må kun springes på de cavalettis, der er stillet til rådighed i ridehuset (bag lågen i midten af barrieren). Vær opmærksom på huller forårsaget af Deres springning skal jævnes.
 • I tidsrummet kl. 15.00 - 18.00 må der ikke stilles cavalettis op.
 • Løsspring er ikke tilladt.
 • Løse heste i ridehuset kun efter aftale med Irene eller Knud Bjørnholt.

Efter rideturen

 • Sidste mand slukker for lyset og tilser, at portene er lukkede.
 • Hestepærer skal fjernes både i og udenfor huset. Der står en greb til at samle op med, og det smides i containeren.
 • Huller, som opstår ved ridning og longering, skal jævnes af den ansvarlige rytter.

Praktisk

 • Observeres defekter, gives der besked til Irene eller Knud, så fejlen kan blive udbedret.
 • Alt ophold på Hagebjerg Ridecenter foregår på eget ansvar.
 • Rygning i ridehuset er forbudt. Ved rygning udenfor skal cigaretskod medtages.